Home Місто У Житомирі представили результати слухань щодо будівництва багатоповерхівок біля “Глобала”

У Житомирі представили результати слухань щодо будівництва багатоповерхівок біля “Глобала”

335

Результати розгляду пропозицій та зауважень під час проведення громадських слухань щодо будівництва двох багатоповерхівок поблизу “Глобала” опублікували 23 жовтня на сайті мерії. 

Слухання відбулися 5 жовтня, обговорювали план території, обмеженої проспектом Незалежності та вулицями Київською, Східною, Болгарською, Транспортною, Михайла Грушевського.

Публікуємо перелік запитань. пропозицій та відповіді щодо них.

Питання: Щодо внесення змін у промисловій зоні.

Відповідь: Метою розроблення детального плану території є формування єдиного документу містобудівної документації на основі розроблених та затверджених детальних планів територій, але без внесення змін до територій підприємств. Розробкою детального плану території вирішується завдання щодо визначення параметрів нового будівництва багатоквартирної забудови з урахуванням існуючої містобудівної ситуації (відповідь надано під час громадських слухань).

Питання: Щодо меж забудови земельних ділянок багатоквартирної забудови.

Відповідь: Земельні ділянки, щодо яких розглядається можливість розміщення багатоквартирної житлової забудови, сформовані та мають кадастрові номери:

 • 1810136300:08:037:0018, площею 0,7383 га з цільовим призначенням – 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування;
 • 1810136300:08:037:0034, площею 0,33 га з  цільовим призначенням – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Проектом обґрунтовується подальша зміна цільового призначення земельних ділянок y встановленому чинним законодавством порядку на 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (відповідь надано під час громадських слухань). 

Питання: Щодо кількості квартир в проектуємих будинках та забезпечення необхідної кількості паркомісць; можливості використання стоянки ТРЦ «Глобал».

Відповідь: При розробці проекту виконано розрахунки в яких зазначено, що розрахункова кількість квартир в запроектованій багатоквартирній житловій забудові становить 306 кв. (228 квартир та 78 квартир).

Розрахунок необхідної кількості машино-місць здійснено згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Для забезпечення необхідної кількості машино-місць, що становить 260 м/м., передбачено багаторівневий паркінг.

На суміжній із багатоквартирною житловою забудовою територією торговельно-розважального комплексу «Глобал» організовано місця для паркування автомобілів мешканців існуючої забудови. Для них ТРЦ «Глобал» надає місця для паркування у відповідності до договорів оренди від 23.12.2019, від 01.12.2021 (копії договорів див. вихідні дані.)

В розрахунках містобудівної документації не передбачено використання стоянки на території ТРЦ «Глобал» для потреб мешканців багатоквартирної житлової забудови, що проектується (відповідь надано під час громадських слухань).

Питання: Щодо забезпечення підземним паркінгом потреб паркомісць постійного та тимчасового зберігання.

Відповідь: Багаторівневий паркінг, передбачений містобудівною документацією, задовольняє розрахункову потребу кількості машино-місць (260 м-м).  Розрахунок необхідної кількості машино-місць здійснено згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (відповідь надано під час громадських слухань).

Питання: Щодо меж розроблення детального плану, різниці між зонами ВКВ та В-5, планувальних обмежень.

Відповідь: Межі розроблення містобудівної документації визначені додатком до завдання на розробку ДПТ від 20.07.2021.

Згідно Плану зонування території міста Житомира, розробленого Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя та затвердженого рішенням міської ради від 04.04.2017 №579, зона ВКВ (виробничо-комерційна зона) утворюється з метою поступової переорієнтації виробничих підприємств на комерційні види використання. До неї входять цінні території міста, що зараз зайняті обʼєктами промисловості та виробничо-комунальними обʼєктами. В межах зони обовʼязковим є розроблення детального плану території. Розміщення окремих багатоквартирних житлових будинків з житловим приміщенням у верхніх поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного та комерційного використання згідно Плану зонування території міста Житомира є допустимим видом використання ВКВ.

Зона В-5 – зона підприємств V класу шкідливості. До зони входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 50 м. Зона формується підприємствами V класу шкідливості в межах виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Підприємства необхідно розміщувати відповідно до їхньої функціональної спрямованості та галузевих особливостей.

Планувальні обмеження зображено на проектному плані містобудівної документації, що розробляється (відповідь надано під час громадських слухань).

Питання: Щодо зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в залежності від зони, на якій вона розташована.

Відповідь: Питання не стосується містобудівної документації. Згідно Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої Постановою КМУ від 03.11.2021 №1147, нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається за формулою та враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру (відхилено).

Питання: Призначення зони В-5.

Відповідь: Згідно Плану зонування території міста Житомира Зона В-5 – зона підприємств V класу шкідливості.  До зони входять території, на яких розміщуються підприємства, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон – 50 м. Існують переважні, супутні та допустимі види використання зони.

Переважні види використання:

 • підприємства комунального господарства, склади, бази;
 • підприємства V класу шкідливості:
 • пожежні депо.

Супутні види використання:

 • підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;
 • автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС)
 • адміністративні обʼєкти, що повʼязані з функціонуванням підприємств;
 • транспортні комунікації, що повʼязані з функціонуванням даної зони;
 • споруди інженерної інфраструктури, що повʼязані з функціонуванням даної зони;
 • зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

 • заклади торгівлі;
 • підприємства громадського харчування;
 • підприємства побутового обслуговування персоналу;
 • споруди інженерної інфраструктури;
 • логістичний центр (відповідь надано під час громадських слухань).

Питання: Щодо початку розроблення ДПТ; вихідних даних зазначених в пояснювальній записці (висновки); неточна інформація про назви підприємств зазначених на проектному плані, помилки при посиланні на нормативні документи, які втратили чинність або відсутні щодо: ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.6-31.2006 «Будівельна теплотехніка»; щодо змін, які відбулися у законодавстві, пов’язані з розробленням містобудівної документації та необхідності їх врахування; сумнівів відповідності розробленого детального плану діючим нормам та можливість його розгляду; підземного паркінгу, паркомісць, договорів з ТРЦ «Глобал» на паркування укладених в 2021 році.

Відповідь: Детальний план виконано на підставі рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 № 893 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів у межах територіальних зон відповідно до Плану зонування м. Житомира» та Завдання на розроблення ДПТ від 20.07.2021.

Розроблення містобудівної документації розпочато в 2021 році до вступу в дію змін в законодавстві. Згідно пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України 711-ХІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», ….«до 01 січня 2025 року містобудівна документація на місцевому рівні, розроблення якої розпочато до дня набрання чинності цим Законом, може затверджуватися без урахування вимог цього Закону щодо складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні».

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» – чинність документа скасована з 01.10.2022 згідно з наказом від 30.12.2021 № 367. Відновлено дію до 01.01.2025 в частині обов`язкових вимог до містобудівної документації на місцевому рівні, розроблення якої розпочато до 24.07.2021, згідно з Наказом від 03.11.2022 № 202.

Містобудівну документацію виконано у відповідності до діючих будівельних норм. В пояснювальну записку та креслення внесено доповнення та виправлено технічні помилки при посиланні на нормативні документи.

Передбачено багаторівневий паркінг для забезпечення необхідної кількості машино-місць, що становить 260 м/м. Розрахунок необхідної кількості машино-місць здійснено згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Договори з ТРЦ «Глобал» на паркування укладені у 2021 році є вихідними даними для проектуємого детального плану та стосуються паркомісць для будинків, що вже збудовані. Проектуємі будинки будуть повністю забезпечені паркомісцями в багаторівневому паркінгу (частково враховано).

При розгляді пропозицій (зауважень) враховані відповіді розробника містобудівної документації ФОП Молодико Ю.В.

За результатами розгляду пропозицій у матеріали проєкту містобудівної документації внесені зміни. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here